Neki od objekata na kojim se nalaze naši gromobrani

 

Manastir Hilandar
Njegošev mauzolej
Petrovaradinska tvrđava
Palata Vlade Srbije
Palata PC “Ušće”

Palata Narodne biblioteke Srbije
Palata Narodne banke
Filološki fakultet
Delta Holding
Energoprojekt
Hala sportova
Opština Zemun
Prirodanjački muzej
Telekom