Gromobran sa uredjajem za rano startovanje

Gromobran i gromobranska instalacija

Gromobran je sredstvo, koje se koristi da se udari groma sprovedu kroz gromobransku instalaciju u zemlju. Ukoliko je gromobranska instalacija lepo izvedena, struja će biti sprovedena do zemlje, čime se sprečava oštećenje eletro-instalacija, uređaja u objektu, požar. Postavljanje gromobrana se vrši na visokim objektima i izrađeni su od posebnih metala, čime se obezbeđuje da grom udari tu umesto u krov, dimnjak, antenu…

Gromobran može biti izrađen po principu Franklinovog štapa ili hvataljke sa ranim startovanjem.

Franklinov štap

Ovi gromobrani izrađeni su od prohroma i predstavljaju osnovni vid zaštite od udara groma. Ovi uređaji mogu se pojaviti u različitim formama. Gromobrani tipa Franklinov štap mogu biti zaobljeni, zašiljeni, sa više šiljaka…

Gromobrani sa uređajem za rano startovanje

Gromobranska zaštita, koja uključuje gromobrane sa uređajem za rano startovanje predstavlja najjednostavniji, najjeftiniji, a često i jedini mogući izbor zaštite objekta i prostora od atmosferskog pražnjenja. Ovi gromobrani najpogodnija su zamena prilikom uklanjanja radioaktivnih gromobrana, kako zbog svoje zaštitne zone tako i zbog mogućnosti da se postave na isto mesto gde se nalazio radioaktivni gromobran.

Do danas je ugrađeno preko 1200 naših gromobrana sa uređajem za rano startovanje.

 

Cosmos

Cosmos

  COSMOS C i CII - Gromobrani sa uređajem za rano startovanje   Anti Atom je generalni distributer gomobrana sa uređajem za rano startovanje COSMOS C i CII, turske kompanije DAMEKS na teritoriji Srbije, Crne Gore i BiH. Uređaji za...
Protector

Protector

  PROTECTOR DP - Gromobran sa uređajem za rano startovanje   Anti Atom je generalni distributer gomobrana sa uređajem za rano startovanje PROTECTOR DP, turske kompanije DAMEKS na teritoriji Srbije, Crne Gore i BiH. Uređaji za ra...
Satelit

Satelit

  SATELIT + G2 - Gromobran sa uređajem za rano startovanje   Anti Atom je generalni distributer gomobrana sa uređajem za rano startovanje SATELIT + G2 francuske kompanijeDuval Messien na teritoriji Srbije i Crne Gore. Kompanija D...
Franklinov štap

Franklinov štap

  Gromobran tipa Franklinov štap - varijante AA1  i  AA4   Pogodni su za zaštitu manjih objekata kao što su privatne kuće i zaštitu objekata koji su van zone zaštite Uređaja za rano startovanje. Materijal izrade je Prohrom. Visina šiljka š...
Brojač udara

Brojač udara

  DUVAL MESSIEN brojač udara groma   DUVAL MESSIEN CCF03 brojač je dizajniran tako da broji udare groma. Povezan je na instalaciju gromobranske zaštite preko donjeg provodnika. Ovaj uređaj je elektromehanički i radi bez ikakvog napa...