Gromobran tipa Franklinov štap – varijante AA1  i  AA4

 

Pogodni su za zaštitu manjih objekata kao što su privatne kuće i zaštitu objekata koji su van zone zaštite Uređaja za rano startovanje.
Materijal izrade je Prohrom.

Visina šiljka štapne hvataljke je  h = 0.35 m.

Postavljaju se na pocinkovane cevi od 3/4″, 1“, 5/4“, 6/4“ i 2 “ (cola) uz odgovarajuću redukciju.

 

Poluprečnik zaštite se izračunava prema JUS N.B4.810, na osnovu formule:

R – poluprečnik fiktivne sfere čela silaznog trasera, tj. udarno rastojanje, u metrima.
h – vertikalno rastojanje od vrha šiljka štapne hvataljke, do nivoa bilo koje druge štićene tačke, u metrima.

 

Primer izračunavanja poluprečnika zaštitne zone za privatne kuće:
Na nivou krova: gde je R = 60m i visina štapa sa šiljkom h = 2.35m: Na nivou zemlje: gde je R = 60m, visina kuće h = 5m, visina štapa sa šiljkom h = 2.35m, ukupno h = 7.35m: