Postavljanje gromobrana

Gromobrani sa uređajem za rano startovanje se postavljaju na najvišu tačku na objektu 5m iznad najviše štićene tačke ( preporuka proizvođača ).

Izvođenje uzemljenja

Po propisima, uzemljenje se izvodi sa 2 spusna voda, međusobno udaljena min. 5m, ili preko temeljnog uzemljivača. Spusni vodovi su od pocinkovane čelične trake. Otpor uzemljenja mora biti manji od 10Ω (oma).