DUVAL MESSIEN brojač udara groma

 

DUVAL MESSIEN CCF03 brojač je dizajniran tako da broji udare groma. Povezan je na instalaciju gromobranske zaštite preko donjeg provodnika. Ovaj uređaj je elektromehanički i radi bez ikakvog napajanja.

 

Postavljanje i održavanje:

  • Brojač se postavlja paralelno na donji provodnik i pričvršćuje se sa dve spone
  • Brojač udara gromobrana ne zahteva nikakvo posebno održavanje
  • Nikada ne otvarati brojač
  • Svaki pokušaj otvaranja može prouzrokovati nepovratno oštećenje i poništava garanciju na vek trajanja

 

 

Dimenzije i šema instalacije: