SATELIT + G2 – Gromobran sa uređajem za rano startovanje

 

satelit
Anti Atom je generalni distributer gomobrana sa uređajem za rano startovanje SATELIT + G2 francuske kompanijeDuval Messien na teritoriji Srbije i Crne Gore.

Kompanija Duval Messien za sve svoje proizvode poseduje sertifikat kvaliteta ISO 9001:2000

Zahvaljujući optimizovanim kolima i ugradnji specijalnih komponenti, ovaj gromobran omogućava visok stepen jonizacije, a samim tim i zaštite.

Uređaji za rano startovanje Satelit + G2 testirani su od strane nezavisne laboratorije za visoke napone u Bazetu.

 

Tehničke karakteristike

Tip Uređaja Vreme prednjačenja ΔT [μs] Nivoi poluprečnika zaštitne zone r [m] Sertifikat
proizvođača
Sertifikat
Lloyd’s
I II III IV
Satelit + G2 1000
10 26 32 38 43

Satelit + G2 2500
25 42 50 57 65

Satelit + G2 4500
45 63 66 81 89

Satelit + G2 6000
60 79 88 97 107

 

Seritfikati proizvođača za uređaje za rano starotvanje Satelit + G2