PROTECTOR DP – Gromobran sa uređajem za rano startovanje

 

protector

Anti Atom je generalni distributer gomobrana sa uređajem za rano startovanje PROTECTOR DP, turske kompanije DAMEKS na teritoriji Srbije, Crne Gore i BiH.

Uređaji za rano startovanje PROTECTOR DP testirani su u METU (Middle East Technical University), Bliskoistočni Tehnički Univerzitet.

Ugradnjom kvalitetnih komponenti u naše uređaje omogućava se visok stepen jonizacije, a samim tim i zaštite od udara groma.

Kompanija Dameks za sve svoje proizvode poseduje sertifikate kvaliteta ISO 9001.

 

 

Tehničke karakteristike

Tip Uređaja Vreme prednjačenja ΔT [μs] Nivoi poluprečnika zaštitne zone r [m] Sertifikat
proizvođača
I II III IV
Protector DP 25
25 42 50 57 65
Protector DP 40
40 58 66 76 84
Protector DP 60
60 79 88 97 107

 

Seritfikati proizvođača za Uređaje za rano starotvanje Protector DP